Chat with us, powered by LiveChat

Chung Kết Giải CPC3 27/05/2024 – Chúc Mừng Cúp Về Bảo Lộc

Chung kết giải CPC3 27/05/2024 – thêm một trận đối đầu nữa của anh Dự Bảo Lộc với một cánh gà khác đến từ Cần Thơ – anh Phước Cần Thơ.

Trạng gà: 3000g

Anh Dự thả gà đỏ

Anh Phước Cần Thơ thả gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *