Chat with us, powered by LiveChat

Đá Gà CPC2

Trận 18 CPC2 14/07/2024 – Gà Anh Thanh Giành Chiến Thắng Vất Vả

Trận 18 CPC2 14/07/2024 giữa anh Thanh và anh Châu, trận đấu quá gây cắn [...]

Trận 17 CPC2 14/07/2024 – Gà Anh Nhí Đá Phản 1 Chân Thắng Luôn

Trận 17 CPC2 14/07/2024 giữa anh Si và anh Nhí, cánh gà của anh Si [...]

Trận 16 CPC2 14/07/2024 – Gà Bảo Sting Có Pha Lật Kèo Ngoạn Mục

Trận 16 CPC2 14/07/2024 giữa anh Thanh Thủ Đức và anh Bảo Sting, cánh gà [...]

Trận 15 CPC2 14/07/2024 – Trận Hòa Mãn Nhãn Của Anh Lượm Và Anh Lộc

Trận 15 CPC2 14/07/2024 giữa anh Lộc và anh Lượm, trận đấu gây cắn và [...]

Trận 14 CPC2 14/07/2024 – Gà Bông Bảo Sting Đâm Như Giang Hồ

Trận 14 CPC2 14/07/2024 giữa anh Móm và anh Bảo Sting, mẻ gà bông của [...]

Trận 13 CPC2 14/07/2024 – Anh Khánh May Mắn Cầm Hòa Anh Lộc

Trận 13 CPC2 14/07/2024 giữa anh Khánh và anh Lộc, trận đấu vô cùng sôi [...]

Trận 12 CPC2 14/07/2024 – Gà Anh Líc Tự Gãy Chân Thua Trước Anh Liêm

Trận 12 CPC2 14/07/2024 giữa anh Liêm và anh Líc, trận đấu quá đáng tiếc [...]

Trận 11 CPC2 14/07/2024 – Gà Xám Anh Lượm Đá 1 Chân Hạ Anh Bảo Sting

Trận 11 CPC2 14/07/2024 giữa anh Lượm và anh Bảo Sting, cánh gà xám của [...]

Trận 10 CPC2 14/07/2024 – Gà Anh Tâm Đá Đối Thủ Hoảng Sợ Và Bỏ Chạy

Trận 10 CPC2 14/07/2024 giữa anh Quý Đồng Nai và anh Tâm, mẻ gà lắc [...]

Trận 8 CPC2 14/07/2024 – Gà Khét Anh Thọ Phản Đòn Thắng Ngược

Trận 8 CPC2 14/07/2024 giữa anh Liêm và anh Thọ, cánh gà điều của anh [...]

Trận 7 CPC2 14/07/2024 – Anh Thầy Quyết Tâm Phục Thù Anh Bảo Sting

Trận 7 CPC2 14/07/2024 giữa anh Thầy và anh Bảo Sting, cánh gà chuối của [...]

Trận 6 CPC2 14/07/2024 – Gà Bảo Đồng Nai Thành Công Lập Cú Đúp

Trận 6 CPC2 14/07/2024 giữa anh Long và anh Bảo Đông Nai, trận đấu quá [...]