Chat with us, powered by LiveChat

Đá Gà CPC3

Trận Giải 33 CPC3 15/07/2024 – Chung Kết Giữa Anh Chi Lucky Và Anh Long

Trận giải 33 CPC3 15/07/2024 giữa anh Chi Lucky và anh Long, cánh gà của [...]

Trận giải 32 CPC3 15/07/2024 – Trận Chung Kết Giữa AZ888 Và Anh Phát Tài

Trận giải 32 CPC3 15/07/2024 giữa AZ888 và anh Phát Tài, trận chung kết siêu [...]

Trận giải 31 CPC3 15/07/2024 – Anh Trung Thuận Mỹ Tiến Vào Chung Kết

Trận giải 31 CPC3 15/07/2024 giữa anh An Gò Công và anh Trung Thuận Mỹ, [...]

Trận Giải 30 CPC3 15/07/2024 – Gà Điều Tuấn Anh VT Hạ Chi Lucky

Trận giải 30 CPC3 15/07/2024 giữa anh Tuấn Anh Vũng Tàu và anh Chi Lucky, [...]

Trận giải 29 CPC3 15/07/2024 – AZ888 Hạ Đẹp Trung TM Giành Lấy 6 Điểm

Trận giải 29 CPC3 15/07/2024 giữa AZ888 và anh Trung Thuận Mỹ, trận đấu đến [...]

Trận Giải 28 CPC3 15/07/2024 – Gà AZ888 Giành 3 Điểm Đầu Tiên

Trận giải 28 CPC3 15/07/2024 giữa AZ888 và anh Long, sau bao trận thua vất [...]

Trận Giải 27 CPC3 15/07/2024 – Gà Anh Phát Tài Đá Tốc Độ Hạ Đẹp Anh Duy

Trận giải 27 CPC3 15/07/2024 giữa anh Phát Tài và anh Duy Chợ Lách, cánh [...]

Trận Giải 26 CPC3 15/07/2024 – Gà Anh An Gò Công Đá Gà Anh Vũ Bỏ Chạy

Trận giải 26 CPC3 15/07/2024 giữa anh Vũ và anh An Gò Công, cánh gà [...]

Trận Giải 25 CPC3 15/07/2024 – Gà Anh Phát Tài Đá Phản Đòn Giành 3 Điểm

Trận giải 25 CPC3 15/07/2024 giữa AZ888 và anh Phát Tài, mẻ gà của AZ888 [...]

Trận Giải 24 CPC3 15/07/2024 – Anh Chi Lucky Thành Công Lấy 6 Điểm

Trận giải 24 CPC3 15/07/2024 giữa anh Chi Lucky và anh Tuấn Anh Vũng Tàu, [...]

Trận Giải 23 CPC3 15/07/2024 – Anh Vũ Bị Xử Thua Trước Anh An Gòng Công

Trận giải 23 CPC3 15/07/2024 giữa anh An Gò Công và anh Vũ, nài gà [...]

Trận Giải 21 CPC3 15/07/2024 – Gà Anh Trung Thuận Mỹ Quá Đẳng Cấp

Trận giải 21 CPC3 15/07/2024 giữa AZ888 và anh Trung Thuận Mỹ, mẻ gà của [...]