Chat with us, powered by LiveChat

Hành Trình Vô Địch Cup Lần 2 Của Anh Sơn Mắt Kiếng Tại CPC3 08/07/2024

Trận 31: Bồ Gà C2 (gà đỏ) và anh Sơn Đồng Nai (gà xanh).

Trận 35: Sơn Đồng Nai (gà đỏ) và anh Dũng Cần Thơ (gà xanh).

Trận 45: Bồ Gà C2 (gà đỏ) và anh Sơn Đồng Nai (gà xanh).

Trận 55: Bồ Gà C2 (gà đỏ) và anh Sơn Đồng Nai (gà xanh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *