Chat with us, powered by LiveChat

Khét Mồng Dâu Chồng 3 Độ Bất Bại – Gà Danh Mới Của Thomo

Khét mồng dâu chồng 3 độ bất bại tại bồ CPC1 ngày 07/05/2024 đó là 3 trận gồm: trận 18-24-31 thắng 3 độ liên tục, chấp 2 cựa trên.

Với thành tích này xứng đáng là một gà danh mới của Thomo và soán ngôi của Xanh Mồng Trích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *