Chat with us, powered by LiveChat

Tổng Hợp 5 Trận Thắng Liên Tiếp Của Bảo Sting CPC2 28/06/2024

Chuỗi Thắng thứ 1: Trận 4 giữa anh Trọng (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh)

Chuỗi Thắng thứ 2: Trận 5 giữa anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Hải (gà xanh)

Chuỗi Thắng thứ 3: Trận 8 giữa anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Tư (gà xanh)

Trận 8 hiện tại đang bị lỗi chưa hiển thị được mong anh em có thể quay trở lại xem sau nhé.

Chuỗi Thắng thứ 4: Trận 11 giữa anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Tư (gà xanh)

Chuỗi Thắng thứ 5: Trận 20 giữa anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Tư (gà xanh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *