Chat with us, powered by LiveChat

Tổng Hợp Các Trận Đấu Của Bảo Sting Tại CPC3 Ngày 08/07/2024

Trận 1: anh Duy (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh), đỏ đá ăn 7 xổ 100 triệu.

Trận 3: anh Tuấn (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh), đỏ đá ăn 9 xổ 100 triệu.

Trận 6: anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Sen Vĩnh Châu (gà xanh), đá đồng xổ 200 triệu.

Trận 14: anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Duy (gà xanh), đá đồng xổ 200 triệu.

Trận 21: anh Minh (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh), đá đồng xổ 200 triệu.

Trận 23: anh Điệp (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh), đỏ đá ăn 9 xổ 500 triệu.

Trận 37: anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Phát (gà xanh), đá đồng xổ 200 triệu.

Trận 42: anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Duyên Ti (gà xanh), đá đồng xổ 300 triệu.

Trận 47: anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Toàn Trắng TV (gà xanh), đá đồng xổ 200 triệu.

Trận 50: anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Duyên Ti (gà xanh), xanh đá ăn 8 xổ 500 triệu.

Trận 54: anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Duyên Ti (gà xanh), đá đồng xổ 200 triệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *