Chat with us, powered by LiveChat

Tổng Hợp Các Trận Đấu Của Dự Bảo Lộc Tại CPC3 08/07/2024

Trận 5: anh Dự Bảo Lộc (gà đỏ) và anh Phát (gà xanh), đá đồng xổ 200 triệu.

Trận 28: giải vô địch cup giữa anh Dự Bảo Lộc (gà đỏ) và anh Duyên Ti (gà xanh).

Trận 29: giải vô địch cup giữa anh Dự Bảo Lộc (gà đỏ) và anh Dũng Cần Thơ (gà xanh).

Trận 32: giải vô địch cup giữa anh Dự Bảo Lộc (gà đỏ) và anh Hai Thành Phố (gà xanh).

Trận 33: giải vô địch cup giữa anh Dự Bảo Lộc (gà đỏ) và anh Oun Campuchia (gà xanh).

Trận 43: giải vô địch cup giữa anh Dự Bảo Lộc (gà đỏ) và anh Oun Campuchia (gà xanh).

Trận 46: giải vô địch cup giữa anh Dự Bảo Lộc (gà đỏ) và anh Duyên Ti (gà xanh).

Trận 51: anh Mạnh Bến Tre (gà đỏ) và anh anh Dự Bảo Lộc (gà xanh), đỏ đá ăn 9 xổ 500 triệu.

Trận 52: giải vô địch cup giữa anh Dự Bảo Lộc (gà đỏ) và anh Hai Thành Phố (gà xanh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *