Chat with us, powered by LiveChat

Tổng Hợp Các Trận Đấu Của Duyên Ti Tại CPC3 Ngày 08/07/2024

Trận 28: giải vô địch cup lần 2 giữa anh Dự Bảo Lộc A (gà đỏ) và anh Duyên Ti (gà xanh).

Trận 34: giải vô địch cup lần 2 giữa Bồ Gà C2 (gà đỏ) và anh Duyên Ti (gà xanh).

Trận 40: anh Mạnh (gà đỏ 2900g) và anh Duyên Ti (gà xanh 2500g), xanh đá ăn 8 xổ 300 triệu.

Trận 42: anh Bảo Sting (gà đỏ 2650g) và anh Duyên Ti (gà xanh 2590g), đá đồng xổ 300 triệu.

Trận 46: giải vô địch cup lần 2 giữa Dự Bảo Lộc B (gà đỏ) và anh Duyên Ti (gà xanh).

Trận 50: anh Bảo Sting (gà đỏ 3550g) và anh Duyên Ti (gà xanh 3320g), xanh đá ăn 8 xổ 500 triệu.

Trận 54: anh Bảo Sting (gà đỏ 2950g) và anh Duyên Ti (gà xanh 2950g), đá đồng xổ 200 triệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *