Chat with us, powered by LiveChat

Tổng Hợp Các Trận Đấu Của Hiển Long Xuyên Tại CPC3 Ngày 08/07/2024

Trận 2: anh Phước Cần Thơ (gà đỏ 2750g) và anh Hiển Long Xuyên (gà xanh 2750g), đá đồng xổ 100 triệu. 

Trận 4: anh Sen Vĩnh Châu (gà đỏ 2800g) và anh Hiển Long Xuyên (gà xanh 2800g), đá đồng xổ 100 triệu. 

Trận 24: anh Phước Cần Thơ (gà đỏ 2950g) và anh Hiển Long Xuyên (gà xanh 2950g), đá đồng xổ 300 triệu. 

Trận 27: anh Tài Sóc Trăng (gà đỏ 3200g) và anh Hiển Long Xuyên (gà xanh 3200g), đá đồng xổ 200 triệu. 

Trận 38: anh Toàn Trắng Trà Vinh (gà đỏ 2950g) và anh Hiển Long Xuyên (gà xanh 2950g), đá đồng xổ 200 triệu. 

Trận 39: anh Giang (gà đỏ 3030g) và anh Hiển Long Xuyên (gà xanh 3030g), đá đồng xổ 200 triệu. 

Trận 41: anh Toàn Trắng Trà Vinh (gà đỏ 2760g) và anh Hiển Long Xuyên (gà xanh 2680g), đá đồng xổ 300 triệu. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *