Chat with us, powered by LiveChat

Tổng Hợp Các Trận Đối Đầu Của Duyên Ti Và Bảo Sting CPC3 24/06/2024

Trận 27 Duyên Ti (gà đỏ) và Bảo Sting (màu xanh) đá đồng xổ 300 triệu

Trận 28 Bảo Sing (gà đỏ) và Duyên Ti (màu xanh) đỏ đá ăn 9 xổ 300 triệu

Trận 40 Bảo Sing (gà đỏ) và Duyên Ti (màu xanh) đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *