Chat with us, powered by LiveChat

Tổng Hợp Những Trận Đấu Của Bảo Sting Tại CPC2 Ngày 07/07/2024

Trận 3 giữa anh Dư Bến Lức (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh).

Trận 13 giữa anh Bảo Sting (gà đỏ) và anh Tâm (gà xanh).

Trận 21 giữa anh Thanh (gà đỏ) và anh Bảo Sting (gà xanh).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *