Chat with us, powered by LiveChat

Trận 1 CPC1 06/06/2024 – Tính Gaking Bị Dí 5 Lai Ngay Trận Đầu Ra Quân

Trận 1 CPC1 06/06/2024 giữa anh Hải và AZ888, thả gà cho AZ888 vẫn là anh Tính Gaking và lần này thất thủ ngay trận đầu ra quân, bị gà của anh Hải dí đá bạc 5 lai.

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Gà đỏ của anh Hải

Gà xanh của AZ888

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *