Chat with us, powered by LiveChat

Trận 1 CPC1 09/07/2024 – Gà Anh Hải Thắng Dễ Ở Trận Mở Màn

Trận 1 CPC1 09/07/2024 giữa anh Hải Bến Tre và anh Cường Bế Tre, trận đấu mở màn quá mãn nhãn khi gà anh Hải BT đá 1 tay nước hạ gà anh Cường BT nằm luôn.

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Gà đỏ của anh Hải BT

Gà xanh của anh Cường

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *