Chat with us, powered by LiveChat

Trận 1 CPC1 25/06/2024 – Gà Anh Ton Mở Màn Giành Thắng Lợi

Trận 1 CPC1 25/06/2024 giữa anh Tân Bến Tre và Ton, mở màn trận đầu tiên chiến thắng giành cho anh Ton quá xứng đáng, gà anh đá quá hay đâm cựa gà anh Tân BT chưa được 30 giây đã phải bỏ chạy.

Trạng gà: đồng trạng 2770g

Gà đỏ của anh Tân BT

Gà xanh của anh Ton

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *