Chat with us, powered by LiveChat

Trận 1 CPC2 07/07/2024 – Gà Anh Trí Đá 1 Chân Có Luôn Kết Quả

Trận 1 CPC2 07/07/2024 giữa anh Trí và anh Si, cánh gà anh Si đâm nhiều chân nhưng không hiệu quả bị gà anh Trí đâm lại 1 chân giành chiến thắng luôn.

Trạng gà: đồng trạng 3500g

Gà đỏ của anh Trí

Gà xanh của anh Si

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *