Chat with us, powered by LiveChat

Trận 1 CPC2 Ngày 28/04/2024 – Gà Mỹ Liều Đá Một Cựa Chí Mạng

Trân 1 CPC2 28/04/2024 diễn ra giữa anh Mỹ Liều và anh Móm xổ đá 100 triệu

Trạng gà: đồng 2880g

Anh Mỹ Liều thả gà xanh

Anh Móm thả gà đỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *