Chat with us, powered by LiveChat

Trận 1 CPC2 Ngày 31/05/2024 – Gà Anh Mỹ Liều Mở Bát 1 Cước Lụm Tiền

Trận 1 CPC2 ngày 31/05/2024 anh Mỹ Liều mở bát với anh Tư, gà anh Mỹ bị dí bạc ăn 5 và cái kết nhất cược quy tiên.

Trạng gà: gà đỏ hơn gà anh 200g

Anh Tư thả gà đỏ trạng 3200g (đá ăn 8)

Anh Mỹ thả gà xanh trạng 3000g

Xổ đá 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *