Chat with us, powered by LiveChat

Trận 10 CPC1 01/06/2024 – Gà Anh Cường Làm Gỏi Gà Anh Tính GaKing

Trận 10 CPC1 01/06/2024 giữa anh Phước Cần Thơ và anh Cường, anh Tính GaKing thả gà cho anh Phước bị gà anh Cường 1 đá lật xe.

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Anh Tính Gaking thả gà đỏ

Anh Cường thả gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *