Chat with us, powered by LiveChat

Trận 10 CPC1 04/06/2024 – Anh Tính Gaking Tiếp Tục Nài Gà AZ888

Trận 10 CPC1 04/06/2024 giữa AZ888 và anh Danh, nài gà cho phía AZ888 tiếp tục là anh Tính Gaking và với đẳng cấp đấy tiếp tục giành chiến thắng cho AZ888.

Trạng gà: chênh lệch 60g

Gà đỏ nặng 3030g của AZ888 do anh Tính Gaking nài gà

Gà xanh nặng 2970g của anh Danh

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *