Chat with us, powered by LiveChat

Trận 10 CPC1 09/07/2024 – Gà Anh Mỹ Liều Bị 1 Cựa Té Ngã

Trận 10 CPC1 09/07/2024 giữa anh Cơm à anh Tuấn Hóc Môn, anh Mỹ Liều nài gà đỏ và vẫn còn vận đen khi bị đâm 1 cựa và té ngã đáng tiếc.

Trạng gà: đồng trạng 2950g

Gà đỏ của anh Cơm

Gà xanh của Tuấn HM

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *