Chat with us, powered by LiveChat

Trận 10 CPC1 Ngày 02/05/2024 Giữa Anh Tiếp Vĩnh Long Và Anh Mỹ Liều

Trận 10 CPC1 ngày 02/05/2024 đá xổ giữa gà của anh Anh Tiếp Vĩnh Long và gà của Mỹ Liều xổ đá 30 triệu

Trạng gà: chênh lệch hơn 1 chấm

Menron: gà bướm chân vàng của anh Tiếp Vĩnh Long nặng 3250g

Wala: gà ô chân xanh của anh Mỹ Liều nặng 3090g

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *