Chat with us, powered by LiveChat

Trận 10 CPC1 Ngày 30/04/2024 – Mỹ Liều Và Đan Bến Tre Đá Xổ 30

Trận 10 CPC1 ngày 30/04/2024 giữa 2 con gà điều của anh Mỹ Liều và anh Đan Bến Tre xổ đá 30 triệu

Trạng gà: đồng trạng 3600g

Anh Mỹ Liều gà đỏ

Anh Đan Bến Tre gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *