Chat with us, powered by LiveChat

Trận 10 CPC2 14/06/2024 – Anh Mỹ Liều Nài Gà Cho Anh Cấm Quá Đẳng Cấp

Trận 10 CPC2 14/06/2024 giữa gà của anh Tâm và gà của anh Cấm, gà đỏ đá ăn 9 nhưng gà xanh được anh Mỹ Liều thả chiến thắng lại về với idol.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Gà đỏ nặng 3000g của anh Tâm

Gà xanh nặng 2900g của anh Cấm (Anh Mỹ Liều nài gà)

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *