Chat with us, powered by LiveChat

Trận 10 CPC2 30/06/2024 – Gà Phước Cần Thơ Gặp Cọp, Thở Không Nổi

Trận 10 CPC2 30/06/2024 giữa anh Thanh Cần Thơ và anh Phước Cần Thơ, gà bướm của anh Phước CT gặp phải gà cọp đá cho lên bờ xuống ruộng.

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Gà đỏ của anh Thanh CT

Gà xanh của anh Phước CT

Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *