Chat with us, powered by LiveChat

Trận 10 CPC2 31/05/2024 – Đẳng Cấp Gà Bảo Sting Đá 3 Thắng 3

Trận 10 CPC2 31/05/2024 giữa anh Lộc và anh Bảo Sting, mặc dù gà anh Bảo nhẹ hơn 3 chấm nhưng đẳng cấp vẫn vậy, trận thắng thông thứ 3 nhẹ nhàng.

Trạng gà: đỏ hơn xanh 300g

Anh Lộc thả gà đỏ nặng 3900g

Anh Bảo Sting thả gà xanh nặng 3600g

Xổ đá 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *