Chat with us, powered by LiveChat

Trận 10 CPC2 Ngày 29/05/2024 – Gà Xanh Anh Bảo Sting Đá Bo Quá Nhanh

Trận 10 CPC2 ngày 29/05/2024 lại là một trận đụng độ nữa giữa anh Tám và anh Bảo Sting xổ đá 50 triệu tiếp

Trạng gà: đỏ hơn xanh 3 chấm gà

Anh Tám thả gà xanh nặng 3200g

Anh Bảo Sting thả gà đỏ nặng 2900g

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *