Chat with us, powered by LiveChat

Trận 10 CPC3 13/06/2024 – Gà Anh Toàn Dính Đòn Hồi Mã Thương Lịm Luôn

Trận 10 CPC3 13/06/2024 giữa gà của anh Châu và gà của anh Toàn Vũng Tàu, đỏ đá ăn 8 trận gà lệch trạng khá lớn, gà của anh Châu bị đối thủ đâm rất nhiều nhưng chỉ đâm lại một nhát gà anh Toàn đã lịm.

Trạng gà: Chênh lệch 500g

Gà đỏ của anh Châu 4300g

Gà xanh của anh Toàn VT 3800g

Đá ăn 8 đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *