Chat with us, powered by LiveChat

Trận 10 CPC3 24/06/2024 – Gà Bảo Sting Càn Quét Như Máy Cày

Trận 10 CPC3 24/06/2024 giữa gà anh Duy và anh Bảo Sting, mẻ gà bướm của anh Bảo Sting tiếp tục ra trận và vẫn phong độ đấy gà mẻ bướm với độ bươi chà quá ác khiến gà anh Duy không trụ nổi mà bỏ chạy.
Trạng gà: đồng trạng 3500g
Gà đỏ của anh Duy
Gà xanh của anh Bảo Sting
Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *