Chat with us, powered by LiveChat

Trận 11 CPC1 06/07/2024 – Gà Phát Sài Gòn Đá Gãy Giò Đối Thủ

Trận 11 CPC1 06/07/2024 giữa anh Phát Sài Gòn và anh Chung, cánh gà của anh Phát SG đá quá độc và hiểm, khi mới thả gà đá mấy cựa đã đâm gãy chân đối thủ và giành luôn chiến thắng sau vài giây.

Trạng gà: chênh lệch 150g

Gà đỏ nặng 3600g của anh Phát SG

Gà xanh nặng 3450g của anh Chung

Đỏ đá ăn 8.5 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *