Chat with us, powered by LiveChat

Trận 11 CPC1 11/07/2024 – Gà Anh Hòa Đá Chân Quá Khéo, Đối Thủ Bỏ Chạy

Trận 11 CPC1 11/07/2024 giữa anh Hòa và anh Danh, mẻ gà xám của anh Hòa đá chân quá khéo khiến mẻ gà điều của anh Danh chịu không nổi đành bỏ chạy.

Trạng gà: đồng trạng 3150g

Gà đỏ của anh Hòa

Gà xanh của anh Danh

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *