Chat with us, powered by LiveChat

Trận 11 CPC1 27/06/2024 – Gà Anh Khanh ĐN Đá Dập Như Máy Khâu

Trận 11 CPC1 27/06/2024 giữa anh Nghĩa Long An và anh Khánh Đồng Nai, anh Mỹ Liều nài gà cho anh Nghĩa và thất thủ trước gà bướm cọp đá dập như máy khâu của anh Khánh.

Trạng gà: chênh lệch 100g

Gà đỏ nặng 3400g của anh Nghĩa LA

Gà xanh nặng 3300g của anh Khánh ĐN

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *