Chat with us, powered by LiveChat

Trận 11 CPC1 Ngày 16/05/2024 – Anh Huy SG Và Anh Đen [Đỏ Chồng Độ]

Hai chiến kê xuất hiên trong trận này là điều đen và bướm trắng, về màu mạng thì điều đen sẽ có lợi thế trên màu, cùng xem 2 chiến kê sẽ thể hiện thể nào trong trận chồng độ này.

Trận 11 CPC1 ngày 16/05/2024 giữa anh Huy Sài Gòn và anh Đen xổ đá 30 triệu (gà anh Đen chồng độ)

Trạng gà: đồng trạng 3020g

Anh Đen gà đỏ chồng độ (Tính Gà King thả gà đỏ)

Anh Huy Sài Gòn gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *