Chat with us, powered by LiveChat

Trận 11 CPC2 07/07/2024 – Gặp Anh Cọp Anh Bé Hai Thua Đỡ Không Kịp

Trận 11 CPC2 07/07/2024 giữa anh Bé Hai và anh Cọp, trận đấu mà mẻ gà anh Bé Hai bị cho ăn hành khi bị gà anh Cọp đá cho lên bờ xuống ruộng.

Trạng gà: chênh lệch 150g

Gà đỏ nặng 3700g của anh Bé Hai

Gà xanh nặng 3550g của anh Cọp

Đỏ đá ăn 9 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *