Chat with us, powered by LiveChat

Trận 11 CPC3 13/06/2024 – Gà Bảo Sting Đá Quá Gắt Đối Thủ Đứng Hình

Trận 11 CPC3 13/06/2024 giữa gà anh Đạt và gà anh Bảo Sting, gà đỏ đá ăn 8.5 bị gà xanh đá quá gắt đứng đơ ói máu.

Trạng gà: chênh lệch 200g

Gà đỏ nặng 3500g của anh Đạt

Gà xanh nặng 3300g của anh Bảo

Đá đồng xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *