Chat with us, powered by LiveChat

Trận 12 CPC1 11/06/2024 – Anh Mỹ Liều Chạm Mặt Gà Cọp Của Anh Tân Inox

Trận 12 CPC1 11/06/2024 giữa gà của anh Mỹ và gà của anh Tân Inox, cơ hội cho gà đỏ anh Mỹ nhưng đụng phải gà cọp khiến gà đỏ đứng không nổi.

Trạng gà: đồng trạng 3300g

Gà đỏ của anh Mỹ

Gà xanh của anh Tân Inox

Đá đồng xổ 30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *