Chat with us, powered by LiveChat

Trận 12 CPC1 11/07/2024 – Anh Cường Bến Tre Quá Đen Khi Gặp Anh Đỏ

Trận 12 CPC1 11/07/2024 giữa anh Cường Bến Tre và anh Đỏ, Trận đấu quá đen cho cánh gà của anh Cường khi gặp phải cánh gà anh Đỏ cho ăn hành sắp mặt.

Trạng gà: đồng trạng 3400g

Gà đỏ của anh Cường BT

Gà xanh của anh Đỏ

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *