Chat with us, powered by LiveChat

Trận 12 CPC2 02/06/2024 – Mẻ Gà Bướm Hiệu Của Anh Bảo Sting Đâm Như Máy

Trận 12 CPC2 02/06/2024 giữa anh Phước và anh Bảo Sting, mẻ gà bướm hiệu của anh Bảo Sting đá đâm như máy khiến gà anh Phước phải bỏ chạy.

Trạng gà: chênh lệch 150g

Gà đỏ của anh Phước

Gà xanh của anh Bảo Sting

Đỏ đá ăn 85 xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *