Chat with us, powered by LiveChat

Trận 12 CPC2 12/06/2024 – Bướm Úa Của Anh Bảo Sting Thể Hiện Đẳng Cấp

Trận 12 CPC2 12/06/2024 giữa gà anh Móm và gà anh Bảo, gà xanh được anh Bảo Sting thả, bướm úa đá quá đẳng cấp khiển đối thủ nằm gục.

Trạng gà: đồng trạng 3100g

Gà đỏ của anh Móm

Gà xanh của anh Bảo Sting

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *