Chat with us, powered by LiveChat

Trận 12 CPC2 21/06/2024 – Gà Anh Mỹ Liều Bỏ Chạy Khỏi Bồ

Trận 12 CPC2 21/06/2024 giữa anh Tý và anh Mỹ Liều, gà anh Mỹ Liều thất bại thảm hại khi gà anh Tý đá quá chắc cựa khiến gà đỏ chịu không nổi mà chạy khỏi bồ gà.
Trạng gà: đồng trạng 2940g
Gà đỏ của anh Tý
Gà xanh của anh Mỹ Liều
Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *