Chat with us, powered by LiveChat

Trận 12 CPC3 08/07/2024 – Gà Khét Anh Dũng Sài Gòn Đá Quá Khét

Trận 12 CPC3 08/07/2024 giữa anh Dũng Sài Gòn và anh Đạo, cánh gà khét của anh Dũng SG đá quá nhanh nhẹn hạ gục cánh gà úa của anh Đạo 1 cách nhanh chóng.

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Gà đỏ của anh Dũng SG

Gà xanh của anh Đạo

Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *