Chat with us, powered by LiveChat

Trận 12 CPC3 17/06/2024 – Nài Gà Của Duyên Ti Gặp Đối Thủ Cứng Cựa

Trận 12 CPC3 17/06/2024 giữa anh Minh và anh Nhã, trận này lính của Duyên Ti tiếp tục nài gà cho anh Nhã, đây là trận đấu quá hấp dẫn khi 2 gà bướm gặp nhau đá cũng ngang tài ngang sức.
Trạng gà: đồng trạng 3100g
Gà đỏ của anh Minh
Gà xanh của anh Nhã
Đá đồng xổ 100 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *