Chat with us, powered by LiveChat

Trận 13 CPC1 03/06/2024 – Gà Anh Sỹ Đá Quá Đỉnh 1 Chân Ăn Luôn

Trận 13 CPC1 03/06/2024 giữa anh Hà và anh Sỹ, gà xanh của anh Sỹ đá quá đẳng cấp vào 1 chân thắng luôn gà anh Hà.

Trạng gà: đồng trạng 2200g

Gà đỏ của anh Hà

Gà xanh của anh Sỹ

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *