Chat with us, powered by LiveChat

Trận 13 CPC1 09/07/2024 – Gà Minh Long An Đá 3 Chân Đối Thủ Ói Luôn

Trận 13 CPC1 09/07/2024 giữa anh Cường Bến Tre và anh Minh Long An, cánh gà của anh Minh LA đá đòn quá hiểm đẩy 3 chân gà anh Cường BT té ngã ói tại chỗ.

Trạng gà: đồng trạng 3140g

Gà đỏ của anh Cường BT

Gà xanh của anh Minh LA

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *