Chat with us, powered by LiveChat

Trận 13 CPC1 27/06/2024 – Gà Anh Mỹ Liều Thất Thủ Trước Dự BL

Trận 13 CPC1 27/06/2024 giữa anh Huy và anh Mỹ Liều, anh Mỹ Liều tiếp tục thất thủ trước gà của anh Huy khi tấn công dồn dập nhưng vẫn kém 1 chút may mắn.

Trạng gà: đồng trạng 3200g

Gà đỏ của anh Huy

Gà xanh của anh Mỹ Liều

Đá đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *