Chat with us, powered by LiveChat

Trận 13 CPC2 03/07/2024 – Gà Điều Hiệu Anh Phước CT Chồng Độ Quá Hay

Trận 13 CPC2 03/07/2024 là trận chồng độ của anh Phước Cần Thơ với anh Nhựt Sài Gòn, gà điều hiệu của anh Phước quá xuất sắc giành chiến thắng.

Đồng trạng 3100g

Anh Nhựt gà đỏ

Anh Phước gà xanh

Đồng xổ 30 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *