Chat with us, powered by LiveChat

Trận 13 CPC2 07/06/2024 – Gà Bảo Sting Bị Phản Đòn Ác Những Vẫn Thắng

Trận 13 CPC2 07/06/2024

Trạng gà: chênh lệch 80gram

Gà đỏ của anh Kha

Gà xanh của anh Bảo Sting

Đỏ đá ăn 9 xổ 50 triệu

Trậu đấu giữa anh Kha và anh Bảo Sting. Gà xanh của anh Bảo áp đảo đâm tấp nập khiến gà của anh Kha bỏ chạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *