Chat with us, powered by LiveChat

Trận 13 CPC2 28/06/2024 – Gà Anh Tính Đụng Đối Thủ Xứng Tầm

Trận 13 CPC2 28/06/2024 giữa anh Thọ và anh Tính, trận gà quá hấp dẫn với 2 chiến kê ngang tài, ngang sức và đá đến nổi không bên gà nào đứng vững, trận đấu bất phân thắng bại.

Trạng gà: đồng trạng 3000g

Gà đỏ của anh Thọ

Gà xanh của anh Tính

Đá đồng xổ 50 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *