Chat with us, powered by LiveChat

Trận 13 CPC3 08/07/2024 – Dũng Sài Gòn Hạ Sen VC, Trận Xổ 500 Triệu

Trận 13 CPC3 08/07/2024 giữa anh Dũng Sài Gòn và anh Sen Vĩnh Châu, trận đấu hấp dẫn khi 2 đội đá xổ 500 triệu, cánh gà anh Sen VC gặp phải gà cọp của anh Dũng SG đành nhận trái đắng.

Trạng gà: đồng trạng 3600g

Gà đỏ của anh Dũng SG

Gà xanh của anh Sen VC

Đá đồng xổ 500 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *