Chat with us, powered by LiveChat

Trận 13 CPC3 24/06/2024 – Bảo Sting Gặp Phải Đối Thủ Cứng Cựa

Trận 13 CPC3 24/06/2024 giữa anh Mập và anh Sơn Đồng Nai, gà của anh Sơn ĐN đá quá hay cựa đâm dính dính. Anh Bảo Sting thua trận thứ 2 liên tiếp khi gặp phải đối thủ cứng cựa.

Trạng gà: đồng trạng 2900g

Gà đỏ của anh Mập

Gà xanh của anh Sơn ĐN

Đá đồng xổ 200 triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *